Kontaktné informácie

KONTAKTNÉ ÚDAJE
WWW.I-PNEU.SK
VLMG s.r.o.
Havanská 18
04013 Košice

FAKTURAČNE ÚDAJE

OBCHODNÉ MENO:VLMG s.r.o.
SÍDLO SPOLOČNOSTI: Havanská 18, 040 13 Košice, Slovenská republika


IČO: 47 929 243
DIČ: 202 414 4540
DIČ DPH: SK2024144540


OKRESNÝ ÚRAD V KOŠICIACH ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA
KOMENSKÉHO 52, 041 26 KOŠICE
OU-KE-OZP1-2014/038308-2
Č. ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA 820-78164

BANKOVÉ SPOJENIE
PEŇAŽNÝ ÚSTAV : Slovenská sporiteľňa, a.s.
ČÍSLO ÚČTU : 5124436415 / 0900

IBAN: SK25 0900 0000 0051 2443 6415KONTAKTY
+421 950 593 689
E-mail : info@i-pneu.sk

ORGÁN DOZORU

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA /SOI/- INŠPEKTORÁT SOI PRE KOŠICKÝ KRAJ
VRÁTNA 3, 043 79 KOŠICE 1
tel. č. 055/6220 781
fax č. 055/ 6224 547